Team vergadering

ONZE
AANPAK

Programma

Wij werken met het Business Model Canvas (BMC-model). Het model kijkt naar alle aspecten van uw bedrijf, zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. Met het canvasmodel wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Maar ook naar het product zelf en naar de wensen van uw klanten. 

 

Het is een handige tool om snel te zien waar kansen liggen, waar korte termijn oplossingen liggen. Waar kun je beter mee stoppen en waar moet je aan werken. Zo kun je blijven groeien en innoveren, maar nog belangrijker, overleven. 

 

De investering van deze analyse maken wij (2000 euro). Wij gaan op basis van deze analyse met u aan tafel en bespreken dan waar we binnen een aantal weken het snelste resultaat kunnen behalen.

Wie is de klant?

Waarde propositie

Zonder klanten kun je niet overleven. Wie zijn je klanten? Wie dragen bij tot 80% van de omzet? Maak klantengroepen met eigen wensen.

Wat is uw waarde? Waarom kiezen klanten voor u? Waarom nemen ze het product af? Is het de service, de kwaliteit, de prijs of het unieke karakter van het product?

Werkt u offline of online?

Is er sprake van face-to-face contact of meer virtueel. Hoe belangrijk is welk contact voor uw klant? Wordt online of offline gecombineerd?

Kern activiteiten

WHERE WE WORK.

Is er sprake van face-to-face contact of meer virtueel. Hoe belangrijk is welk contact voor uw klant? Wordt online of offline gecombineerd?

Inkomsten stromen

Er zijn veel verdienmodellen. Hoe komt geld binnen? Verkoop, verhuur, service of anders? Hoeveel omzet is nodig om de kosten te dekken?

Belangrijkste partners

Via welke kanalen

Via welke communicatie-, verkoop-, en distributiekanalen werkt u? Weetde klant dat u bestaat? Waar kopen ze het product? Welke fases en journeys zijn van toepassing?

Key

Resources

Hoe werkt je businessmodel? Wat heb j nodig? Is het kennis, financiele positie, apparatuur, zijn het patenten?  Moet je dit in eigen huis hebben?

Kosten structuur

Programma

Kennis is kracht

Wij werken met een praktisch oplossingen model. Het model kijkt naar alle aspecten van uw bedrijf, zowel intern als extern: organisatie, waardepropositie, klanten, leveranciers, kosten en opbrengsten. 

 

Via ons model krijgen we snel inzicht waar kansen liggen, waar korte termijn oplossingen liggen. Waar kun je beter mee stoppen en waar moet je aan werken. Zo kun je blijven groeien en innoveren, maar nog belangrijker, overleven. 

 

De investering van deze analyse ter waarde van € 2.000,- maken wij. Wij gaan op basis van deze analyse met u aan tafel en bespreken dan waar we binnen een aantal weken het snelste resultaat kunnen behalen.

Wie is de klant?

Waarde -propositie

Zonder klanten kun je niet overleven. Wie zijn je klanten? Wie dragen bij tot 80% van de omzet? Maak klantengroepen met eigen wensen.

Wat is uw waarde? Waarom kiezen klanten voor u? Waarom nemen ze het product af? Is het de service, de kwaliteit, de prijs of het unieke karakter van het product?

Via welke kanalen

Via welke communicatie-, verkoop-, en distributiekanalen werkt u? Weet de klant dat u bestaat? Waar kopen ze het product? Welke fases en journeys zijn van toepassing?

Werkt u offline of online?

Is er sprake van face-to-face contact of meer virtueel. Hoe belangrijk is welk contact voor uw klant? Wordt online of offline gecombineerd?

Kern -activiteiten

Wat is uw belangrijkste activiteit? Wat moet je doen om geld te verdienen? Wat moet jezelf doen of uitbesteden? Waar je uw toegevoegde waarde?

Inkomsten -stromen

Er zijn veel verdienmodellen. Hoe komt geld binnen? Verkoop, verhuur, service of anders? Hoeveel omzet is nodig om de kosten te dekken?

Belangrijkste partners

Wie zijn je strategische partners en kernleveranciers? Welke partners maken de samenwerking succesvol?

Key

Resources

Hoe werkt je businessmodel? Wat heb je nodig? Is het kennis, financiele positie, apparatuur, zijn het patenten? Moet je dit in eigen huis hebben?

Kosten -structuur

Hoe zit uw kostenstructuur eruit? Waar zitten de hoogste kosten? Waar liggen eventuele besparingen? Welke schaal voordelen zijn er te behalen?